Wednesday 18 May 2022 3:11 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

environmental problems

– проблеми навколишнього середовища

environmentally friendly

– сприятливо для навколишнього середовища

erode

– створювати ерозію, поступове руйнування

establish

– засновувати – [ɪˈstæblɪʃ]

estimate

– підраховувати – [ˈɛstɪˌmeɪt]

examine

– вивчати – [ɪɡˈzæmɪn]

exhaust fumes

- вихлопні гази

exotic

– екзотичний – [ɪɡˈzɒtɪk]

expert

– експерт – [ˈɛkspɜːt]

exploitation

– експлуатація – [ˌɛksplɔɪˈteɪʃ ən]