Saturday 13 August 2022 11:53 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

explosion

– вибух - [ɪkˈspləʊʒən]

extensive

– обширний, масовий – [ɪkˈstɛnsɪv]

extinct

– вимерлий – [ɪkˈstɪŋkt]

famine

– голод - [ˈfamɪn]

fault

– вина - [fɔːlt]

fertilizer

– добриво – [ˈfəːtɪlʌɪzə]

flood

– повінь - [flʌd]

forest fires

- лісові пожежі

fortunate

– везучий – [ˈfɔːtʃənɪt]

fossil fuel

– викопне паливо