Wednesday 18 May 2022 3:57 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

fume

– дим (чад) - [fjuːm]

gas cloud

– хмара газу

global warming

- глобальне потепління

globalisation

– глобалізація – [ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃən]

GM (genetically modified) foods

– генно-модифіковані продукти

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

gravel

– гравій – [ˈɡrævəl]

greenhouse effect

- парниковий ефект

habitat

– ареал (місце поширення тварин або рослин)