Wednesday 19 January 2022 2:01 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

adults

– дорослі – [əˈdʌlts]

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

breathe

– дихати – [briːð]

claim

– стверджувати – [kleɪm]

contain

– містити – [kənˈteɪn]

dairy products

- молочні продукти

die

– померти – [dʌɪ]

disease

– хвороба – [dɪˈziːz]

eating habits

- харчові звички

fat

– жир – [t]