Tuesday 5 December 2023 7:48 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

aerobics

– аеробіка – [eəˈrəʊbɪks]

amateur

– аматор, любитель – [ˈæmətə]

archery

– стрільба з лука – [ˈɑː.tʃəri]

athlete

– атлет – [ˈæθliːt]

ballroom dancing

– бальні танці – [ˈbɔːlrʊm ˈdɑːnsɪŋ]

baseball

– бейсбол – [ˈbeɪsbɔːl]

basketball

– баскетбол – [ˈbɑːskɪtbɔːl]

billiard

– більярд – [ˈbɪlɪəd]

bowling

– боулінг – [ˈbəʊlɪŋ]

boxing

– бокс – [ˈbɒksɪŋ]

car race

– авто гонки

champion

– чемпіон – [ˈtʃæmpɪən]

championship

– чемпіонат – [ˈtʃæmpɪənʃɪp]

change clothes

– переодягнутися

choreographer

 – хореограф – [ˈkɔːriəɡræfə]

clear the hurdle

– здолати бар’єр

commentator

– коментатор – [ˈkɒmənteɪtər]

compete

– змагатися – [kəmˈpiːt]

coordination

– координація – [kəʊˌɔːdɪˈneɪʃən]

dangerous

– небезпечний – [ˈdeɪndʒərəs]

endure

– витривати – [ɪnˈdjʊə]

fan

– фанат – [fæn]

fencing

– фехтування – [ˈfensɪŋ]

football

– американський футбол – [ˈfʊtbɔːl]

get injured

– поранитися

get pedaling

– сісти на велосипед

goal

– гол – [ɡəʊl]

goalkeeper

– воротар – [ˈɡoʊlˌkiːpə]

golf

– гольф – [ɡɒlf]  

gym

– тренажерний зал – [dʒɪm]

gymnastics

– гімнастика – [dʒɪmˈnæstɪks]

hammer throwing

– метання молота

high jump

– стрибок у висоту

hockey

– хокей – [ˈhɒːki]               

horse race

– кінні перегони

ice rink

– ковзанка

improve cycling infrastructure

– покращити велосипедну інфраструктуру

inaccurate

– помилковий – [ɪˈnækjʊrət]

incorporate

– включати (щось до чогось)

invaluable

– безцінний, неоціненний – [ɪnˈvæljʊəbl̩]

judo

– дзюдо – [ˈdʒuːdəʊ]

key motivator

– основна мотивація

kick

– КОпати – [kɪk]

long jump

– стрибок у довжину

looser

– переможений, невдаха – [luːsə]

lose a game

– програти гру

marathon

– марафон – [ˈmærəθən]

match

– матч – [mætʃ]

medal-winning cyclist

– велосипедист-медаліст

Olympic Games

– олімпійські ігри

Olympic gold

– олімпійське золото

passion for

– пристрасть до

pitch

– подача (у футболі, хокеї) – [pɪtʃ]

player

– гравець – [pleɪə]

pole vault

– стрибок із жердиною – [ˈpəʊlvɔːlt]

practise

– тренувати(ся) – [ˈpræktɪs]

professional

– професіонал – [prəˈfeʃənəl]

programme

– програма – [ˈprəʊɡræm]

prolong the ride

– подовжити подорож/їзду

referee

– рефері, суддя – [ˌrefəˈriː]

ride a horse

– їхати верхи

ride one`s bike

– їздити на своєму велосипеді

rollerblading

– катання на роликах – [ˈrəʊləbleɪdɪŋ]

running

– біг – [ˈrʌnɪŋ]

safety rates

– ступінь безпеки

score

- рахунок (в грі) - [skɔː]

score a goal

– забити гол

skating

– фігурне катання – [ˈskeɪtɪŋ]

skiing

– катання на лижах – [ˈskiːɪŋ]

soccer

– футбол – [ˈsɒkər]

spectator

– глядач – [spekˈteɪtər]

sport

– спорт – [spɔːt]

sports equipment

– спортивне устаткування

sports facilities

– спортивні об’єкти

sportspeople

 – спортсмени

sprint

– біг на коротку дистанцію – [sprɪnt]

stadium

– стадіон – [ˈsteɪdiəm]

statistically

– відповідно до статистичних даних

sweat

– потіти – [swet]

swimming

– плавання – [swɪmɪŋ]

table tennis

– настільний теніс, пінг-понг

tension

– напруга – [ˈtenʃən]

tournament

– турнір – [ˈtʊənəmənt]

track

– бігова доріжка – [træk]

tracksuit

– спортивний костюм – [ˈtræksuːt]

trainer

– тренер – [ˈtreɪnə]

trauma

– травма – [ˈtrɔːmə]

volleyball

– волейбол – [ˈvɒlɪbɔːl]

weightlifting

– важка атлетика – [ˈweɪtˌlɪftɪŋ]

windsurfing

– віндсерфінг – [ˈwɪndˌsɜːfɪŋ]

winner

– переможець – [ˈwɪnə]

work out

– займатися (у тренажерному залі)

wrestling

– боротьба – [ˈreslɪŋ]