Wednesday 24 April 2024 4:27 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

aerobics

– аеробіка – [eəˈrəʊbɪks]

amateur

– аматор, любитель – [ˈæmətə]

archery

– стрільба з лука – [ˈɑː.tʃəri]

athlete

– атлет – [ˈæθliːt]

ballroom dancing

– бальні танці – [ˈbɔːlrʊm ˈdɑːnsɪŋ]

baseball

– бейсбол – [ˈbeɪsbɔːl]

basketball

– баскетбол – [ˈbɑːskɪtbɔːl]

billiard

– більярд – [ˈbɪlɪəd]

bowling

– боулінг – [ˈbəʊlɪŋ]

boxing

– бокс – [ˈbɒksɪŋ]