Saturday 23 September 2023 3:57 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

down-to-earth

– приземлений

dyed hair

– фарбоване волосся

easy-going

– безтурботний

economical

– економний – [ˌiːkəˈnɒmɪkəl]

elegant

– елегантний – [ˈɛlɪɡənt]

envious

– заздрісний – [ˈɛnvɪəs]

even-tempered

– врівноважений, спокійний

extravagant

– екстравагантний – [ɪkˈstrævəɡənt]

extroverted

– екстраверт, відкрита людина – [ˈɛkstrəvɜːtɪd]

eyelashes

– вії – [ˈaɪˌlæʃ]