Friday 9 December 2022 8:51 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

have a heart of gold

– мати золоте серце

have a nice figure

– мати гарну фігуру

have a paunch

– мати пузо

have a quick temper

– мати запальний характер

hazel eyes

– карі очі

height

– зріст – [haɪt]

ill-mannered

– невихований, грубий

impolite

– неввічливий – [ˌɪmpəˈlaɪt]

innocent

– невинний – [ˈɪnəsənt]                            

intelligent

– розумний – [ɪnˈtɛlɪdʒənt]