Thursday 8 December 2022 9:07 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

cough

- кашель - [kɔf]

cure

- лікувати - [kjuə]

cut

– поріз – [kʌt]

dentist

- дантист - ['dentɪst]

depressed

- пригнічений - [dɪˈprɛst]

deprive

- позбавляти - [dɪˈprʌɪv]

diabetic

– діабетик – [ˌdaɪəˈbetɪk]

diagnose

– діагностувати – [ˈdaɪəɡnəʊz]

digestive system

травна система

dizzy

– запаморочливий – [ˈdɪzi]