Wednesday 24 April 2024 4:13 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

fit

– у формі – [fɪt]

frequent viral infections

часті вірусні інфекції

glucose

- глюкоза - [ˈgluːkəʊs, -z]

go to hospital

– лягти/піти в лікарню

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

harmony

- гармонія - [ˈhɑːməni]

have a runny nose

– мати закладений ніс

have a sore throat

– мати хворе горло –  [ˈhævəˈsɔːˈθrəʊt]

have an X-ray

– зробити рентген – [ˈeks reɪ]

headache

- головний біль - ['hedeɪk]