Sunday 21 April 2024 2:06 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

massage

- масаж - ['mæsɑːʒ]

measles

- кір - ['miːzlz]

medicine

- медицина - ['medɪsɪn]

mumps

- свинка - [mʌmps]

muscular pain

біль у м’язах

oculist

- окуліст - ['ɔkjəlɪst ], [-kju-].

ointment

- мазь - ['ɔɪntmənt]

outsmart

- перехитрити - [aʊtˈsmɑːt]

painkiller

– знеболювальне – [ˈpeɪnkɪlə]

physical

- фізичний - [ˈfɪzɪk(ə)l]