Thursday 8 December 2022 10:36 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

pills

– пілюлі – [pɪlz]

poisoning

– отруйний – [ˈpɔɪzənɪŋ]

powder

- порошок - ['paudə]

predictable

 – передбачуваний - [prɪˈdɪktəb(ə)l]

pregnant

– вагітна – [ˈpreɡnənt]

prescribe

– виписувати рецепт (лікарський) – [prɪˈskraɪb]

prevent

- запобігати - [prɪ'vent]

psychological

- психологічний - [sʌɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l]

put on weight

– набрати вагу

random

- випадковий - [ˈrandəm]