Tuesday 6 June 2023 7:00 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

have a lot in common

– мати багато спільного

have respect for

– поважати (когось)

hide one`s feelings

– приховувати свої почуття

hiss

– освистувати; сичати

hostile

– ворожий – [ˈhɒstaɪl]

impress

– вражати – [ɪmˈprɛs]

in one`s company

– у чиїйсь компанії

in particular

– особливо

indifferent to

– байдужий до

inferiority complex

– комплекс неповноцінності – [ɪnˌfɪərɪˈɒrɪtɪ ˈkɒmplɛks]