Saturday 13 August 2022 1:03 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

passionately

пристрасно, палко ['pæʃənɪtlɪ]

peace

– мир – [piːs]

petrified

– остовпілий, заціпенілий – [ˈpɛtrɪfaɪd]

pity (smb.)

– співчувати (комусь) – [ˈpɪtɪ]

popularity

– популярність – [ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ]

quite

– досить – [kwaɪt]

regard somebody with

– ставитися до когось з

reluctant

– неохочий – [rɪˈlʌktənt]

resent

– обурюватися – [rɪˈzɛnt]

sensitive

– чутливий – [ˈsɛnsɪtɪv]