Friday 9 December 2022 8:17 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

active

– активний – [ˈæktɪv]

adventurous

– сміливий – [ədˈvɛntʃərəs]

appeal (to)

– подобатися (комусь) – [əˈpiːl]

ask out

– призначати побачення

at weekends

– на вихідних

ballet

– балет – [ˈbæleɪ]

be fond of

– захоплюватися (чимось) – [bɪ: fɒnd əv]                           

be interested in

– цікавитися (чимось)

café

– кафе – [kæˈfeɪ]

card

- гральна карта - [kɑːd]

cater (for)

– догоджати (комусь) – [ˈkeɪtə]

cinema

– кінотеатр – [ˈsɪnɪmə]

club

- ключка для гольфу - [klʌb]

countryside

– сільська місцевість – [ˈkʌntrɪˌsaɪd]

cultural event

– культурний захід – [ˈkʌltʃərəl ɪˈvɛnt]

draughts

- шашки - [drɑːft]

draw

- нічия - [drɔː]

eat out

– їсти в ресторані/кафе (не вдома)

enjoy

– насолоджуватися – [ɪnˈdʒɔɪ]

enjoyment

– насолода - [ɪnˈdʒɔɪmənt]

entertain

– розважати – [ˌɛntəˈteɪn]

entertainment

– розвага – [ˌɛntəˈteɪnmənt]

event

– подія – [ɪˈvɛnt]

favourite

– улюблений – [ˈfeɪvrɪt]

festival

– фестиваль – [ˈfɛstɪvəl]

find (something) interesting

– вважати (щось) цікавим

free time

– вільний час

gambling

- азартна гра - ['gæmblɪŋ]

gardening

– садівництво – [ˈgɑːdənɪŋ]

 

go out with friends

– проводити час з друзями

go shopping

– ходити за покупками – [ˈgəʊ ˈʃɒpɪŋ]

go to a concert

– іти на концерт

go to the cinema

– ходити в кіно

go to the theatre

– ходити в театр

hiking

- подорожування пішки - ['haɪkɪŋ]

hobby

– хобі – [ˈhɒbɪ]

indoor activities

– заходи, які відбуваються у приміщенні – [ˈɪnˌdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

indulge

– віддаватися втіхам – [ɪnˈdʌldʒ]

invite

– запрошувати – [ɪnˈvaɪt]                   

jogging

- спортивна ходьба - ['ʤɔgɪŋ]

leisure

- вільний час - ['leʒə]

listen to music

– слухати музику

lounge

– розслаблено сидіти, лежати, стояти або ходити – [laʊndʒ]

museum

– музей – [mjuːˈzɪəm]

opera

 – опера – [ˈoʊpərə]

orchestra music

– оркестрова музика – [ˈɔːkɪstrə ˈmjuːzɪk]

outdoor activities

– заходи, які відбуваються під відкритим небом – [ˈaʊtˈdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

pamper

– балувати – [ˈpæmpə]

piece

- частинки, фігура в шахматах - [piːs]

play chess

– грати в шахи

play games

– грати ігри

prefer

– віддавати перевагу – [prɪˈfɜː]

punch

- удар (кулаком) - [pʌnʧ]

race

- гонка - [reɪs]

relax

– розслаблятися – [rɪˈlæks]

relaxing

– розслабляючий – [rɪˈlæksɪŋ]

reward

- нагорода - [rɪ'wɔːd]

rival

- суперник, конкурент - ['raɪv(ə)l]

spare time

– вільний час – [spɛə taɪm]

spend time

– проводити час

theatre

– театр – [ˈθɪətə]

throw a party

– влаштовувати вечірку

travel off the beaten track

– подорожувати неходженими (маловідомими) шляхами

visit

– відвідувати – [ˈvɪzɪt]

weekend

– вихідні – [ˌwiːkˈɛnd]