Tuesday 25 January 2022 4:37 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

active

– активний – [ˈæktɪv]

adventurous

– сміливий – [ədˈvɛntʃərəs]

appeal (to)

– подобатися (комусь) – [əˈpiːl]

ask out

– призначати побачення

at weekends

– на вихідних

ballet

– балет – [ˈbæleɪ]

be fond of

– захоплюватися (чимось) – [bɪ: fɒnd əv]                           

be interested in

– цікавитися (чимось)

café

– кафе – [kæˈfeɪ]

card

- гральна карта - [kɑːd]