Friday 23 February 2024 2:28 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]

accessible

– доступний – [əkˈsɛsəbəl]

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

adorn

– прикрашати – [əˈdɔːn]

aluminum

– алюмінієвий – [əˈluːmɪnəm]

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

archaeological

– археологічний

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]