Thursday 18 April 2024 4:22 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

artifact

– артефакт – [ˈɑːtɪfakt]

associate with

– асоціювати із

Audioanimatronics

– марка компанії Волт Дісней

authentication

– ідентифікація; підтвердження автентичності

bagpipe

– волинка

band

– група (музична); оркестр – [bænd]

banish

– відганяти; проганяти – [ˈbænɪʃ]

beak

– дзьоб – [biːk]

bemoan

– оплакувати – [bɪˈməʊn]

bereft

– позбавлений – [bɪˈrɛft]