Saturday 4 February 2023 3:48 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

movement

– рух

musical

– мюзикл – [ˈmjuːzɪkəl]

nationalism

– націоналізм

nickel

– нікелевий  – [ˈnɪkəl]

No wonder!

– Не дивно!

notorious

– сумнозвісний – [nəʊˈtɔːrɪəs]

oppressed

– пригноблений

pagan ideology

– поганський світогляд

painting

– картина – [ˈpeɪntɪŋ]

palette

- палітра – [ˈpælɪt]