Wednesday 24 April 2024 2:43 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

charts

– чарти, рейтинг – [tʃɑːts]

Christianity

– християнство  – [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]

christianize

– навертати у християнство

collage

– колаж – [kəˈlɑːʒ]

collection

– колекція – [kəˈlɛkʃ(ə)n]

colossal

– колосальний; величезний – [kəˈlɒsəl]

column

– колона – [ˈkɒləm]

compile

– компілювати; укладати

composer

– композитор – [kəmˈpəʊzə]

concert hall

– концертний зал