Thursday 8 December 2022 10:08 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

different from

– відмінний від

display

– виставка – [dɪˈspleɪ]

displeasure

– невдоволення

drag the image

– перетягнути зображення

easily recognizable

– легко розпізнаваний

embroidery

- вишиванка - [ɪm'brɔɪd(ə)rɪ]

emerge

– з`являтися, виникати – [ɪˈmɜːdʒ]

eradication

– викорінення  – [ɪˌrædɪˈkeɪʃ ən]

evolve into

– розвиватися у (щось)

excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]