Wednesday 21 February 2024 4:32 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

exception

– виняток – [ɪkˈsɛpʃən]

exhibition

– виставка – [ɛksɪˈbɪʃ(ə)n]

expressionism

– експресіонізм – [ɪkˈsprɛʃ(ə)nɪz(ə)m]

fairy

– фея – [ˈfɛərɪ]

feature (to feature)

– зображати; показувати (на екрані)

fiddle

– скрипка – [ˈfɪdəl]

figure

- фігура - [ˈfɪgə]

flute

– флейта – [fluːt]

folklore

– фольклор, народна творчість – [ˈfəʊkˌlɔː]

folktale

– народна казка