Saturday 4 February 2023 3:51 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

fowl

– птиця – [faʊl]

frame

– рамка – [freɪm]

gain popularity

– здобути популярність

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

grisly

– жахаючий

gruesome

– жахливий, огидний – [ˈɡruːsəm]

halls

– зали - [hɔːls]

harp

– арфа – [hɑːp]

hatch

– затівати

heritage

– спадщина – [ˈhɛrɪtɪdʒ]