Wednesday 24 April 2024 4:34 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

a host of

– безліч, сила-силенна

according to

– відповідно до

adhere to

– дотримуватись (чогось) – [ədˈhɪə tuː]

apply one`s abilities

– застосувати свої вміння

authenticity

– автентичність, справжність – [ˌɔːθɛnˈtɪsɪtɪ]

author

– автор – [ˈɔːθə]

become aware of

– стати обізнаним у; дізнатись про

biography

– біографія – [baɪˈɒɡrəfɪ]

body language

– мова тіла

book on

– книга про