Tuesday 21 May 2024 1:47 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

British Library

– Британська Бібліотека

British poetry

– британська поезія

catch fire

– запалювати(ся); загоряти(ся)

channel

– телеканал – [ˈtʃænəl]

chapter

– глава (книги) – [ˈtʃæptə]

character

– герой (літературного твору) – [ˈkærɪktə]

chatter with

– розмовляти / базікати з

Chinese

– китайська – [tʃaɪˈniːz]

communicate with

– спілкуватись з

complexity

– складність – [kəmˈplɛksɪtɪ]