Thursday 18 April 2024 3:47 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

concern for / about

– бути стурбованим (чимось)

connection

– зв`язок – [kəˈnɛkʃən]

conundrum

– загадка, головоломка – [kəˈnʌndrəm]

copy

– примірник; копія – [ˈkɒpɪ]

creative writing

– “творче письмо” (навчальний курс у деяких університетах, на якому вчать мистецтву письменництва)

currently

– на даний момент – [ˈkʌrəntlɪ]

depth

– глибина – [dɛpθ]

dictionary

– словник (словник як книга)

drill

– вправа на автоматизацію – [drɪl]

edition

– видання – [ɪˈdɪʃən]