Wednesday 21 February 2024 4:11 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

find out

– з`ясувати

flash card

– карточка з текстом та зображенням (використовується для вивчення іноземної мови)

foliage

– листя – [ˈfəʊlɪɪdʒ]

foreign language teaching

– навчання / викладання іноземних мов

French

– французька – [frɛntʃ]

full immersion

– повне занурення

genre

– жанр – [ˈʒɑːnrə]

German

– німецька – [ˈdʒɜːmən]

gesture

– жест – [ˈdʒɛstʃə]

get in touch (with)

– зв`ячатись із