Monday 20 May 2024 11:49 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]

grammatical structure

– граматична структура

grasp

– збагнути, зрозуміти – [ɡrɑːsp]

halfway

– на півдорозі – [ˌhɑːfˈweɪ]

have a talk with

– розмовляти з

historical figure

– історична постать                                         

homemade

– домашнього виробництва

horror

– жах – [ˈhɒrə]

identity

– ідентичність – [aɪˈdɛntɪtɪ]

idiom

– ідіома, сталий вираз – [ˈɪdɪəm]