Tuesday 25 June 2024 1:33 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

illustrate

– ілюструвати – [ˈɪləˌstreɪt]

imaginary

– уявний, вигаданий – [ɪˈmædʒɪnərɪ]

inflection

– закінчення (у слові); модуляція (голосу, звуку) – [ɪnˈflɛkʃən]

international cooperation

– міжнародна співпраця

intonation

– інтонація – [ˌɪntəʊˈneɪʃən]

Japanese

– японська – [ˌdʒæpəˈniːz]

language acquisition

– вивчення / набуття мови

language barrier

– мовний бар`єр

language cliché

– мовне кліше / формула

language enthusiast

– той, що захоплюється мовами