Wednesday 6 December 2023 12:04 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

language learning

– вивчення мов

language of global communication

– мова глобального (міжнародного) спілкування

leaks of personal information

– “витік” особистої інформації

lexicon

– лексика, слова – [ˈlɛksɪkən]

listening

– аудіювання – [ˈlɪsnɪŋ]

magic

– магія – [ˈmædʒɪk]

manuscript

– рукопис – [ˈmænjʊˌskrɪpt]

master

– опановувати – [ˈmɑːstə]

memory

– спогад – [ˈmɛmərɪ]

method

– метод – [ˈmɛθəd]