Wednesday 24 April 2024 4:20 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

monograph

– монографія (велика наукова праця) – [ˈmɒnəˌɡrɑːf]

mortality

– смертність – [mɔːˈtælɪtɪ]

motel

– готель при трасі для подорожуючих

myth

– міф – [mɪθ]

native tongue

– рідна мова

notice

– помічати – [ˈnəʊtɪs]

novel

– роман – [ˈnɒvəl]

offset

– відшкодовувати – [ˈɒfˌsɛt]

on the web

– в мережі

opening

– вступ, початок – [ˈəʊpənɪŋ]