Tuesday 5 December 2023 7:50 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

oral activities

– усні завдання

out loud

– вголос

passionate about

– захоплений (чимось)

perpetuated

– увічнювати – [pəˈpɛtjʊˌeɪt]

phrasal verbs

– фразові дієслова

pick up on

– познайомитись з

picky

– перебірливий – [ˈpɪkɪ]

pleasurable

– приємний – [ˈplɛʒərəbəl]

plenty of

– вдосталь (чогось)

plot

– сюжет – [plɒt]