Thursday 30 May 2024 12:26 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
"

"Pride and Prejudice"

- "Гордість та упередження"

(

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

A

a host of

– безліч, сила-силенна

a lot of

– багато (чогось)

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

abduction

– викрадення (жінки, дитини)

abrupt

– різкий – [əˈbrʌpt]

absent

– відсутній – [ˈæbsənt]

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

abstract

– абстрактний – [ˈæbstrækt]