Saturday 22 June 2024 12:33 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
A

Atlantic Charter

— Атлантична хартія

atmosphere

– атмосфера – [ˈætməsˌfɪə]

atomic bomb

– атомна бомба

attempt

– намагатися – [əˈtɛmpt]

attend classes

– відвідувати уроки / пари

attention

увага – [əˈtɛnʃ(ə)n]

attentive

– уважний – [əˈtɛntɪv]

attract

— приваблювати [ə'trækt]

attractive

– привабливий – [əˈtræktɪv]

auburn hair

– золотисто-каштанове волосся