Saturday 22 June 2024 12:21 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
A

acid rain

- кислотний дощ

across the country

– по всій країні

act

– діяти - [akt]

active

– активний – [ˈæktɪv]

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

actor

– актор – [ˈæktə]

actress

– актриса – [ˈæktrɪs]

acupuncture

– голкотерапія – [ˈækjupʌŋktʃə]

addicted

– захоплений; залежний – [əˈdɪktɪd]

addicted (to)

– залежний (від) – [əˈdɪktɪd]