Tuesday 21 May 2024 1:42 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
A

appearance

– зовнішність – [əˈpɪərəns]

appliance

– прилад – [əˈplaɪəns]

application

– заява – [ˌæplɪˈkeɪʃən]

application (to apply for)

- заява (подавати заяву) - [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n]

apply one`s abilities

– застосувати свої вміння

appointment

- зустріч - [ə'pɔɪntmənt]

archaeological

– археологічний

archaeology

- археологія  - [ˌɑːkɪˈɒlədʒi]

archeology

– археологія – [ˌɑːkɪˈɒlədʒɪ]

archery

– стрільба з лука – [ˈɑː.tʃəri]