Saturday 22 June 2024 12:30 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
E

earache

- біль у вусі - ['ɪəreɪk]

earthquake

– землетрус – [ˈəːθkweɪk]

easily recognizable

– легко розпізнаваний

Easter break

– великодні канікули – [ˈiːstə ˈbreɪk]

easy-going

– безтурботний

eat breakfast

снідати

eat out

– їсти в ресторані/кафе (не вдома)

eating habits

- харчові звички

eco-tourism

– екологічний туризм – [ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm]

ecological

– екологічний – [ˌiːkəˈlɒdʒɪkəl]