Tuesday 5 December 2023 9:46 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
G

gadget

– ґаджет

gain popularity

– здобути популярність

gallery

– галерея – [ˈgæl(ə)ri]

gambling

- азартна гра - ['gæmblɪŋ]

game show

- телевізійна гра

gardening

– садівництво – [ˈgɑːdənɪŋ]

 

garlic

– часник – [ˈgɑːlɪk]

gas cloud

– хмара газу

gender discrimination

– дискримінація за статтю

generation

- покоління - [dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n]