Thursday 30 March 2023 9:31 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
G

good habits

– гарні звички

good-looking

– який гарно виглядає

govern

– управляти (державою, ін.)

government

– уряд

GP (General Practitioner)

– терапевт – [ˌdʒiː ˈpiː]

GPS (Global Positioning System)

– система глобального позиціонування Джі-Пі-Ес

grade

– оцінка

gradual

– поступовий – [ˈɡrædjʊəl]

graduate (from a university)

– випускник – [ˈɡrædjʊɪt]

grammar

– граматика – [ˈɡræmə]