Saturday 4 February 2023 3:35 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
R

race

- гонка - [reɪs]

radish

– редис – [ˈrædɪʃ]

rainforest

– тропічний ліс – [ˈreɪnˌfɒrɪst]

rainforest destruction

– руйнування тропічних лісів

raise children

- виховувати дітей

random

- випадковий - [ˈrandəm]

rare

– рідкісний – [rɛə]

rarely

 - рідко - [ˈrɛəlɪ]

rash

– висипка – [ræʃ]

raspberry

– малина – [ˈrɑːzb(ə)ri]