Tuesday 21 May 2024 1:32 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
R

Red Cross

– “Червоний Хрест” (міжнародний гуманітарний рух)

reduce

– зменшити – [rɪˈdjuːs]

redundancy

- скорочення штатів – [rɪˈdʌnd(ə)nsi]

referee

– рефері, суддя – [ˌrefəˈriː]

reform

– реформа – [rɪˈfɔːm]

refresher

– курс перепідготовки – [rɪˈfrɛʃə]

refugee

– біженець – [ˌrɛfjʊˈdʒiː]

refuse

– відмовляти(ся) – [rɪˈfjuːz]

refuse collector

- смітникар, автомобіль для вивезення сміття

regard somebody with

– ставитися до когось з