Wednesday 28 February 2024 12:20 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
R

rehearse

– репетирувати – [rɪˈhɜːs]

relationship

- родинні відносини.

relax

– розслаблятися – [rɪˈlæks]

relaxed

– розслаблений – [rɪˈlækst]

relaxing

– розслабляючий – [rɪˈlæksɪŋ]

release

– випускати - [rɪˈliːs]

reliable

– надійний – [rɪˈlaɪəbəl]

relic

– реліквія – [ˈrɛlɪk]

relieve

– полегшувати – [rɪˈliːv]

religion

– релігія – [rɪˈlɪdʒən]