Wednesday 28 February 2024 10:43 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
U

underground

– метрополітен - [ˈʌndəˌgraʊnd]

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

– ЮНЕСКО (Організація ООН з питань освіти, науки і культури) – [juːˈnɛskəʊ]

unfair

– нечесний

unfaithful attitude

- зрадницьке відношення

unfashionable

– немодний – [ʌnˈfaʃ(ə)nəb(ə)l]

unfasten

- розстібати - [ʌn'fɑːs(ə)n]

unhealthy

– нездоровий – [ʌnˈhelθi]

UNICEF (United Nations Children's Fund)

– Юнісеф (Фонд ООН допомоги дітям) – [ˈjuːnɪˌsɛf]

unit

- єдність - [ju:nit]

universal grammar

– універсальна граматика (наука про граматичні явища в різних мовах світу, їхні спільні та відмінні властивості)