Saturday 22 June 2024 1:32 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять
І

Інтеграл

- ціла величина як сума її ж нескінченно малих частин.

Інтегрованість

- властивість функції, коли її можна проінтегрувати. 

Інтервал інтегрування

- проміжок, на яко­му ведеться інтегрування.

Інтервал збіжності

- проміжок, на якому збігається послідовність, інтеграл та ін.

Інтервал неперервності

- проміжок, на якому функція залишається неперервною.

Ірраціональні числа

- числа, які не можна подати у вигляді  \frac{m}{n} ,m \epsilon N,n \epsilon N.

Ірраціональна нерівність

- нерівність, що містить змінну під знаком кореня.

Ірраціональна функція

- функція, у якої аргумент знахо­диться під знаком радикала (кореня).

Ірраціональне рівняння

- рівняння, що містить змінну під знаком кореня (радикала).

А

Абсолютно збіжний інтеграл

- інтеграл, модуль якого збігається.