Sunday 14 July 2024 1:53 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять
А

Абсциса

- число, яке визна­чає положення деякої точки на площині або у просторі відносно осі X у прямокутній сис­темі координат.

Алгебра

-  розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

Алгебраїчна залежність

- залежність, яка може бути ви­ражена за допомогою алгебраїчного виразу.

Алгебраїчний вираз

- математичний вираз, який скла­дається з чисел, змінних, їх степенів і знаків математичних дій.

Алгебрагічний дріб

- дріб, у якому чисельник і знаменик - многочлени.

Аргумент

- незмінна величина.

Арифметика

- наука, що вивчає дії над цілими числами, вчить розв’язувати задачі, які зводяться до додавання, віднімання, множення і ділення цих чисел.

Арифметична послідовність

- послідовність чисел (членів прогресії), кожне з яких, починаючи з другого, виходить з попереднього додаванням до нього постійного числа d.

Арифметичний квадратний корінь із числа а

- невід’ємне число, квадрат якого дорівнює а.

Арифметичний корінь

- невід'ємне значення кореня парного або непарного степеня з невід'ємного числа.