Monday 24 June 2024 5:10 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять
ТЕМА 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Алгебра

-  розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв’язки рівнянь, пов’язаних з цими діями.

Арифметика

- наука, що вивчає дії над цілими числами, вчить розв’язувати задачі, які зводяться до додавання, віднімання, множення і ділення цих чисел.

Від'ємник

- число, яке віднімають.

Віднімання

- зменшення числа на декілька одиниць.

Віднімання

 дія, протилежна до дії додавання.

Величина

- спільна влас­тивість об'єктів певного класу.

Взаємно обернені числа

- числа, які в добутку дають одиницю.

Взаємно прості числа

- числа, які не мають спільних діль­ників, окрім одиниці.

Ділене

- число, яке ділять.

Ділення

дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.