Monday 19 April 2021 9:40 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять

Дріб

- частка двох чисел.

Зведення дробів до спільного знаменника

- операція, яка при додаванні та відні­манні звичаиних дробів дозволяє записати їх з однаковим знаменником.

Звичайний дріб

- дріб, чисельник і знаменник якого є натуральними числами

Знаменник

показує, на скільки рівних частин поділили цілу величину.

Мішані числа

- числа, які мають цілу частину і дробову частину, яка є звичайним дробом.

Неправильний дріб

звичайний дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює знаменнику.

Неправильний дріб

- сума цілої і дробової частини.

Основна властивість дробу

якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число, відмінне від нуля, то одержимо дріб, який дорівнює даному.

Правильний дріб

звичайний дріб, чисельник якого менший від знаменника.

Скоротний дріб

- дріб, в якому чисельник і знаменник мають спільний дільник.