Monday, 24 June 2024, 5:15 PM
Site: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Course: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Glossary: Словник математичних термінів і понять

Лінійна залежність

- залежність, яка може бути виражена за допомогою лінійної функції.

Лінійна нерівність

- нерівність, в яку змінна входить в пер­шому степені.

Лінійна функція

- функція виду y=kx+b, де k і b – дійсні числа.

Лінійне рівняння

рівняння, яке містить змінні лише в першому степені.

Обернена залежність

- залежність, за якою збільшення од­нієї величини призводить до зменшення іншої пропорційно (або навпаки).