Friday, 24. May 2024, 06:41
Website: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Kurs: Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра. (Підготовка до ЗНО з математики. Алгебра.)
Glossar: Словник математичних термінів і понять

Вірогідна подія

- подія, що може відбутися з достатньою мірою ймовірності.

Взаємно незалежні випробування

випробування, у яких імовірність результату кожного з них не залежить від того, які результати має чи матиме решта випробувань.

Випадкова подія

- подія, що може відбутися, а може не відбутися.

Випробування

- перевірка властивостей, якостей.

Випробування

- умови, за яких відбувається (чи не відбувається) подія.

Ймовірність

- характерис­тика величини, яка виражає кількісну оцінку можливості появи випадкової події.

Найімовірніше значення

- значення, яке відбувається з най­більшою ймовірністю.

Незалежне випробування

- випробування, результат якого не залежить від попереднього та наступного.

Неможлива подія

- подія, що не може відбутися.

Піднесення до степеня

- обчислення степеня.

Повна група подій

- множина таких подій, коли в результаті кожного випробування обов’язково має відбутися хоча б одна з них.

Подія

- явище, про яке можна сказати, що воно відбувається або не відбувається за певних умов. 

Попарно несумісні події

- події, кожні дві з яких не можуть відбутися одночасно.

Рівноможливі події

- події, кожна з яких не має ніяких переваг, щоб з’являтися частіше за іншу під час багаторазових випробувань, що проводяться за однакових умов.

Сприятлива гра

- гра, результати якої сприяють гравцю.

Сприятлива подія

- подія, яка позитивно впливає на що-не-будь, створює відповідні умови для здійснення, виконання і т. ін. чогось.

Теорія ймовірностей

- розділ математики, що вивчає законо­мірності випадкових явищ.