excavation

– розкопки – [ɛkskəˈveɪʃ(ə)n]

» Загальний словник термінів